top of page

TOP GENIUS

ACADEMIC CENTER

 สถาบันกวดวิชาท็อปจีเนียส (สาขาแรก) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของ อ.ดร.วัฒนา โสธรวัฒนา (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, ปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ) และนำทีมสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอาทิ อาจารย์ศุภธิดา โชตินิมิตร (ศิลปศาสตร์ เอก อังกฤษ เกียรตินิยมฯ) อาจารย์อภิรดา บุญจง (วิทยาศาสตรบัณฑิต เอก จิตวิทยา  เกียรตินิยม, ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ) อาจารย์ณัฐพล ชาวสวน (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา  ชีววิทยา เอก จุลชีววิทยา,  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เอก ชีววิทยาประยุกต์ ) มีความตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนรุ่นใหม่ได้เรียนโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนแบบต่อเนื่องจากการเรียนขั้นพื้นฐาน สู่การเรียนรู้ระดับสูงแบบมีขั้นตอน

ทางสถาบันฯ มุ่งมั่นสรรสร้างนวัตกรรมระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สู่คอร์สเรียนทั้งปี(สำหรับคอร์สสอบเข้า) ซึ่งปัจจุบันมีนีกเรียนเป็นจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จไปกับเรา ซึ่งคอร์สเรียนทั้งปีเปิดตั้งแต่ , คอร์สสอบเข้า ม.1 (สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6), คอร์ส สอบเข้า ม.4 (สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.3) และ คอร์ส สอบเข้ามหาวิทยาลัย (สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6) อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการอีกหลายคอร์ส เช่น คอร์สสมาร์ทวัน(บัญชีและบริหารแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), คอร์สสอบตรงเฉพาะแพทย์, หลักสูตรConversation , คอร์สเพิ่มเกรด(ตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.6) , คอร์สปรับพื้นฐาน ปัจจุบันทางสถาบันมีรูปแบบการสอนทั้งสอนสดและทบทวนเนื้อหาในรูปแบบvdo นักเรียนที่ผ่านการเรียนกับสถาบันท็อป จีเนียส จึงมีคุณสมบัติพร้อมก้าวสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ

top genius_9.jpg
top genius_8.jpg

ทางสถาบันฯ ยังคงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมข้อสอบจริงย้อนหลังอทิเช่น ข้อสอบเตรียมอุดม มหิดล สวนกุหลาบ หอวัง จุฬาภรณ์ และยังรวบรวมถึงข้อสอบสสวท เพชรยอดมงกุฏ ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ฯลฯ จากอดีตถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนมาแล้วหลายพันคน เข้าสู่ปีที่ 15 ด้วยคุณภาพด้านวิชาการ เปิดสอนมาแล้วสู่สาขาที่ 19 นำทีมการสอนโดยทีมอาจารย์ปริญญาเอกและปริญาโทผู้เชี่ยวชาญการสอนเฉพาะวิชาด้านประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ม.ศ.ว. มากกว่า 30 ท่าน ภายใต้ครอบครัวท็อป จีเนียส

ทีมอาจารย์

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิลิกส์ เคมี ชีวะ)

บุคลากรของเรา

bottom of page