top of page

คอร์สเรียนของเรา

TOP GENIUS

เสริมความรู้ทุกระดับชั้น

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน TOP GENIUS
คอร์สเรียน TOP GENIUS
คอร์สเรียน TOP GENIUS
ปิดภาคเรียน

แผนการเรียนคอร์สสอบเข้าม.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ช่วงที่ 1 เดือน มิ.ย. - ต.ค

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : จะเน้นการทำโจทย์แนวข้อสอบ โดยจะวิเคราะห์แต่ละหัวข้อ อธิบายขั้นตอนการทำโจทย์อย่างละเอียดพร้อมบอกเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์อย่างให้แม่ยำ ตรงประเด็นมากที่สุด

ช่วงที่ 2 เดือน พ.ย. - มี.ค.

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า (ชุดข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำกับช่วงที่ 1)

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : สอนทำข้อสอบสอบเข้าจากโรงเรียนชื่อดังและสถาบันฯ ต่างๆ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบยากที่ใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ของปีที่ผ่านมา โดยการเรียนคอร์สนี้นักเรียนต้องทำข้อสอบทุกชุดหลังผ่านการเรียนแต่และชุดไปแล้ว ดังนั้นนักเรียนที่เข้าเรียนในคอร์สนี้ต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนค่อนข้างมาก และให้ความสำคัญในระบบการเรียนของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบแต่ละครั้งเหมือนสอบจริงทุกประการ นักเรียนจะได้สอบแนวข้อสอบจริง จับเวลาในการสอบจริง 

แผนการเรียนคอร์สสอบเข้าม.4

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ช่วงที่ 1 เดือน มิ.ย. - ต.ค

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : จะเน้นการทำโจทย์แนวข้อสอบ โดยจะวิเคราะห์แต่ละหัวข้อ อธิบายขั้นตอนการทำโจทย์อย่างละเอียดพร้อมบอกเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์อย่างให้แม่ยำ ตรงประเด็นมากที่สุด 

ช่วงที่ 2 เดือน พ.ย. - มี.ค.

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า (ชุดข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำกับช่วงที่ 1)

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : สอนทำข้อสอบสอบเข้าจากโรงเรียนชื่อดังและสถาบันฯ ต่างๆ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบยากที่ใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ของปีที่ผ่านมา โดยการเรียนคอร์สนี้นักเรียนต้องทำข้อสอบทุกชุดหลังผ่านการเรียนแต่และชุดไปแล้ว ดังนั้นนักเรียนที่เข้าเรียนในคอร์สนี้ต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนค่อนข้างมาก และให้ความสำคัญในระบบการเรียนของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบแต่ละครั้งเหมือนสอบจริงทุกประการ นักเรียนจะได้สอบแนวข้อสอบจริง จับเวลาในการสอบจริง

แผนการเรียน GAT-PAT

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ช่วงที่ 1 เดือน เม.ษ. ถึง ก.ค. 

คอร์สเรียน : เรียน VDO( คอร์สปรับพื้นฐานเนื้อเรื่องม.ปลาย + ข้อสอบย้อนหลัง )

ระยะเวลา : 4 เดือน

รายละเอียด : สอนสดเนื้อหาและVDOในระดับชั้นม.4 ถึงม.6 ครบทุกบท โดยสถาบันฯ จัดข้อสอบ GAT-PAT ย้อนหลังที่มีหัวข้อตรงกับบทเรียนแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนได้พบกับข้อสอบจริงของปีที่ผ่านๆ มา และได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนคอร์ส GAT-PAT ช่วงเดือนตุลาคม

ช่วงที่ 2 เดือน ส.ค. ถึง มี.ค. 

คอร์สเรียน : คอร์ส GAT-PAT

ระยะเวลา : 8 เดือน

รายละเอียด : คอร์สกวดเข้ม! ข้อสอบ GAT-PAT สอนสดข้อสอบจริงย้อนหลังตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีล่าสุด สอนเทคนิคการทำโจทย์แต่ละปีอย่างละเอียด โดยนักเรียนที่เรียนคอร์สเรียนนี้ต้องเรียน VDO ทบทวนข้อสอบชุดที่เรียนไปแล้วเพื่อทำข้อสอบแต่ละชุดให้ผ่าน 80% ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันฯกำหนด สำหรับการเรียนคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนที่ค่อนข้างหนัก นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาเรียนทั้งการเรียนสดในห้องเรียน และยังต้องทบทวนความรู้จากVDOทบทวนเพื่อทำข้อสอบย้อนหลังทั้งปี ดังนั้นนักเรียนต้องใช้เวลาช่วงว่างนอกตารางเรียนเพื่อเรียนเพิ่มเติมอยู่เสมอ

top genius_6.jpg

โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต,กวดวิชา สอบเข้าม.1​  โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต,กวดวิชา สอบเข้าม.4 ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต ,สอนพิเศษ กวดวิชาเข้าสวนกุหลาบ, ภาษาอังกฤษ , คณิต ติวเข้าสวนกุหลาบรังสิต ติวสอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ แม่นตรงติวเข้าสวนกุหลาบ ติวคอร์สสอบโรงเรียนสวนกุหลาบ ติวสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต , ติวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, ติวเข้าสวนกุหลาบนนท์, แนวข้อสอบเข้าสวนกุหลาบ ม 1, สอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ, ข้อสอบเข้าสวนกุหลาบ ม.1, กวดวิชาเข้าสวนกุหลาบที่ไหนดี,    ที่ สอน พิเศษ สอบเข้าสวนกุหลาบ,  ติวสอบเข้าสวนกุหลาบ ติวสอบเข้าโรงเรียนกวดวิชา สวนกุหลาบรังสิต , ติวเข้าโรงเรียนโชคชัย,    ติวเข้าโรงเรียนธัญญรัตน์,ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบปทุม,ติวเข้าโรงเรียนหอวังปทุม,ติวเข้าโรงเรียนสารสาร์ทวิเทศรังสิต,ติวเข้าโรงเรียนธัญบุรี ติวเข้าโรงเรียนสารสาร์ทคลองหลวง, ติวเข้าโรงเรียนธัญวิทย์ ติวเข้าโรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต, ติวเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์    ติวเข้าโรงเรียนสาธิตม.ศ.ว., ติวเข้าโรงเรียนวัดเขียนเขต ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ติวเข้าโรงเรียนสายปัญญา  ติวเข้าโรงเรียน  ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์, ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิ เรียนพิเศษสอบเข้าสวนกุหลาบ, โรงเรียนกวดวิชาสอบสวนกุหลาบ,โรงเรียน  กวดวิชาสอบเข้าสวนกุหลาบ, ติวสอบเข้าม.1 ธัญบุรี สอบเข้าม.1 รังสิต , สอบเข้าม.4 รังสิต , กวดวิชาแถวรังสิต , กวดวิชาย่านรังสิต , สอบเข้าม.1 ธัญบุรี , สอบเข้าม.4 ธัญบุรี , กวดวิชาแถวธัญบุรี , กวดวิชาย่านธัญบุรี , สอบเข้าม.1 คลองหลวง , สอบเข้าม.4 คลองหลวง , กวดวิชาแถวคลองหลวง , กวดวิชาย่านคลองหลวง       

bottom of page