คอร์สเรียนของเรา

TOP GENIUS

เสริมความรู้ทุกระดับชั้น

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน TOP GENIUS
คอร์สเรียน TOP GENIUS
คอร์สเรียน TOP GENIUS
ปิดภาคเรียน

แผนการเรียนคอร์สสอบเข้าม.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ช่วงที่ 1 เดือน มิ.ย. - ต.ค

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : จะเน้นการทำโจทย์แนวข้อสอบ โดยจะวิเคราะห์แต่ละหัวข้อ อธิบายขั้นตอนการทำโจทย์อย่างละเอียดพร้อมบอกเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์อย่างให้แม่ยำ ตรงประเด็นมากที่สุด

ช่วงที่ 2 เดือน พ.ย. - มี.ค.

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า (ชุดข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำกับช่วงที่ 1)

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : สอนทำข้อสอบสอบเข้าจากโรงเรียนชื่อดังและสถาบันฯ ต่างๆ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบยากที่ใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ของปีที่ผ่านมา โดยการเรียนคอร์สนี้นักเรียนต้องทำข้อสอบทุกชุดหลังผ่านการเรียนแต่และชุดไปแล้ว ดังนั้นนักเรียนที่เข้าเรียนในคอร์สนี้ต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนค่อนข้างมาก และให้ความสำคัญในระบบการเรียนของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบแต่ละครั้งเหมือนสอบจริงทุกประการ นักเรียนจะได้สอบแนวข้อสอบจริง จับเวลาในการสอบจริง 

แผนการเรียนคอร์สสอบเข้าม.4

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ช่วงที่ 1 เดือน มิ.ย. - ต.ค

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : จะเน้นการทำโจทย์แนวข้อสอบ โดยจะวิเคราะห์แต่ละหัวข้อ อธิบายขั้นตอนการทำโจทย์อย่างละเอียดพร้อมบอกเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์อย่างให้แม่ยำ ตรงประเด็นมากที่สุด 

ช่วงที่ 2 เดือน พ.ย. - มี.ค.

คอร์สเรียน : คอร์สเรียนทำข้อสอบสอบเข้า (ชุดข้อสอบใหม่ ไม่ซ้ำกับช่วงที่ 1)

ระยะเวลา : 5 เดือน จำนวน 30 ชั่วโมง

รายละเอียด : สอนทำข้อสอบสอบเข้าจากโรงเรียนชื่อดังและสถาบันฯ ต่างๆ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบยากที่ใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ของปีที่ผ่านมา โดยการเรียนคอร์สนี้นักเรียนต้องทำข้อสอบทุกชุดหลังผ่านการเรียนแต่และชุดไปแล้ว ดังนั้นนักเรียนที่เข้าเรียนในคอร์สนี้ต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนค่อนข้างมาก และให้ความสำคัญในระบบการเรียนของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบแต่ละครั้งเหมือนสอบจริงทุกประการ นักเรียนจะได้สอบแนวข้อสอบจริง จับเวลาในการสอบจริง

แผนการเรียน GAT-PAT

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ช่วงที่ 1 เดือน เม.ษ. ถึง ก.ค. 

คอร์สเรียน : เรียน VDO( คอร์สปรับพื้นฐานเนื้อเรื่องม.ปลาย + ข้อสอบย้อนหลัง )

ระยะเวลา : 4 เดือน

รายละเอียด : สอนสดเนื้อหาและVDOในระดับชั้นม.4 ถึงม.6 ครบทุกบท โดยสถาบันฯ จัดข้อสอบ GAT-PAT ย้อนหลังที่มีหัวข้อตรงกับบทเรียนแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนได้พบกับข้อสอบจริงของปีที่ผ่านๆ มา และได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนคอร์ส GAT-PAT ช่วงเดือนตุลาคม

ช่วงที่ 2 เดือน ส.ค. ถึง มี.ค. 

คอร์สเรียน : คอร์ส GAT-PAT

ระยะเวลา : 8 เดือน

รายละเอียด : คอร์สกวดเข้ม! ข้อสอบ GAT-PAT สอนสดข้อสอบจริงย้อนหลังตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีล่าสุด สอนเทคนิคการทำโจทย์แต่ละปีอย่างละเอียด โดยนักเรียนที่เรียนคอร์สเรียนนี้ต้องเรียน VDO ทบทวนข้อสอบชุดที่เรียนไปแล้วเพื่อทำข้อสอบแต่ละชุดให้ผ่าน 80% ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันฯกำหนด สำหรับการเรียนคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนที่ค่อนข้างหนัก นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาเรียนทั้งการเรียนสดในห้องเรียน และยังต้องทบทวนความรู้จากVDOทบทวนเพื่อทำข้อสอบย้อนหลังทั้งปี ดังนั้นนักเรียนต้องใช้เวลาช่วงว่างนอกตารางเรียนเพื่อเรียนเพิ่มเติมอยู่เสมอ

top genius_6.jpg