LOGIN

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ทีมอาจารย์ของสถาบัน

     ลิงค์โรงเรียนต่างๆ
คอร์สสอบเข้า

1. คอร์ส สอบเข้าม.1 (สำหรับ ป.6)

แบ่งช่วงเวลาการเรียนเป็น 4 ช่วง ดังนี้

สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.

ช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.

ช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค.

ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.


ปรับพื้นฐาน

เรียนล่วงหน้า ป.6

เทอม 1 เทอม 2

ครบทุกบท

ตะลุยแนวข้อสอบจริง

10-15 ชุด + เรียน VDO

มากกว่า 1,000 ข้อ

กวดเข้มช่วงโค้งสุดท้าย

จำลองสนามสอบ

เสมือนจริง (จับเวลา)

วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม2. คอร์ส สอบเข้าม.4 (สำหรับ ม.3)

แบ่งช่วงเวลาการเรียนเป็น 4 ช่วง ดังนี้

สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.

ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.

ช่วงเดือน ต.ค.-ก.พ.

ช่วงเดือน มี.ค.


ปรับพื้นฐาน ม.1 ม.2

เรียนล่วงหน้า ม.3

เทอม 1 เทอม 2

ครบทุกบท

ตะลุยแนวข้อสอบจริง

10-15 ชุด + เรียน VDO

มากกว่า 1,000 ข้อ

กวดเข้มช่วงโค้งสุดท้าย

จำลองสนามสอบ

เสมือนจริง (จับเวลา)

วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม3. คอร์ส เพิ่มเกรดม.ปลาย (ทั้งปี) (สำหรับ ม.4)

แบ่งช่วงเวลาการเรียนเป็น 3 ช่วง ดังนี้

สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ช่วงเดือน เม.ษ.-ส.ค.

ช่วงเดือน ก.ย.-ม.ค.

ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.

รายละเอียดคอร์ส


เพิ่มเกรด ม.4


เพิ่มเกรด ม.5


เพิ่มเกรด ม.6

สอนบทเรียนในระดับชั้นม.4 ม.ม.6 ล่วงหน้าทั้งเทอม 1 เทอม 2 


วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา4. คอร์ส GAT-PAT (ทั้งปี) (สำหรับ ม.5)

แบ่งช่วงเวลาการเรียนเป็น 2 ช่วง ดังนี้

สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ช่วงที่1 เดือนเม.ย.-ก.ค.

ช่วงที่2เดือน ส.ค.-มี.ค.

รายละเอียด ช่วงที่ 1

รายละเอียด ช่วงที่ 2

ทบทวน VDO เนื้อหา

ม.ปลาย (ทุกบท)

ตะลุยข้อสอบ

GAT-PAT

เรียนสด+VDO

เรียนVDO เนื้อหาม.ปลายทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนคอร์ส GAT-PAT

กวดเข้ม ข้อสอบ GAT-PAT ย้อนหลังตั้งแต่อดีตถึงปีล่าสุด โดยนักเรียนต้องทบทวนVDOควบคู่ไปด้วย

วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา5. คอร์ส VDO รวมข้อสอบทุกสนาม (ทั้งปี) (สำหรับ ม.6)

แบ่งช่วงเวลาการเรียนเป็น 2 ช่วง ดังนี้


สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ช่วงเดือน เม.ษ.-พ.ค.

ช่วงเดือน ธ.ค.-มี.ค.

รายละเอียด ช่วงที่ 1

รายละเอียด ช่วงที่ 2


เรียน VDO ข้อสอบ

GAT-PAT  สอบตรง


เรียนทบทวน VDO ข้อสอบ

GAT-PAT    O-Net       7วิชาสามัญ

นักเรียนชั้นม.6 จะต้องสอบมากกว่า 4 สนามสอบขึ้นไป ดังนั้นนักเรียนม.6 ต้องเรียนVDO ทุกวัน เพราะต้องสอบโควต้า สอบตรง GAT-PAT  O-Net  7วิชาสามัญและสนามสอบอื่นๆทั้งปี


ติวเข้ม โค้งสุดท้าย

(รอบสอง)

วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา


 topgeniusclub.com 
Call Center 094-491-5269, 086-303-7969

 
เว็บสำเร็จรูป
×